Ringkasan Tafsir as Sa'diy - Surat at-Tiin

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad shalallahu alaihi wassalam.

Kandungan secara umum

- surat ini menunjukkan keutamaan tempat kelahiran, dan pengutusan nabi Muhammad, yaitu mekah

Ayat 1 - 4

- keutamaan pohon tiin dan zaitun
- keutamaan Syam, yang merupakan tempat kenabian Isa
- keutamaan bukit sinai, yang merupakan tempat kenabian Musa
- keutamaan mekah, yang merupakan tempat kenabian Muhammad
- sasaran sumpah ialah ayat 4, yang maknanya yaitu "kami telah menciptakan manusia dengan penciptaan yang sempurna"

Ayat 5 dan 6

- makna "asfalas saafiliin", yaitu neraka yang paling bawah
- pengecualian orang-orang yang beriman dan beramal shalih, dari pengembalian manusia ke neraka
- hubungan dengan ayat sebelumnya, yaitu bahwasanya kebanyakan manusia lalai dari mensyukuri nikmat
- besarnya kenkmatan surga
- surga ialah makhluk yang kekal

Ayat 7 dan 8

- pencipataan manusia dengan sempurna, merupakan dalil adanya hari pembalasan; yaitu pasti Allah menyediakan negeri yang kekal untuk mereka.
- hukum Allah merupakan hukum yang paling baik

Posting Komentar