Ringkasan Tafsir as Sa'diy - Surat asy-Syarh

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad shalallahu alaihi wassalam.

Kandungan secara umum

- surat ini menunjukkan keutamaan nabi Muhammad

Ayat 1 - 4

- makna ayat 1, yaitu kami melapangkanmu terhadap syariat agama Islam, da’wah kepada Allah, bersifat dengan akhlak yang mulia, kecenderungan terhadap akhirat, dan mempermudahmu kepada kebaikan-kebaikan.
- makna ayat 2, yaitu kami telah mengampuni dosamu
- makna ayat 4, yaitu kami meninggikan kedudukanmu
- contoh peninggian kedudukan Rasulullah :
1. dalam penyebutan, misal syahadatain, adzan, dll
2. dalam kedudukan beliau di hati umatnya

Ayat 5 dan 6

- setiap ada kesulitan dan kesusahan maka kemudahan selalu bersamanya dan mengiringinya.
- satu kesulitan, tidak akan mengalahkan dua kemudahan

Ayat 7 dan 8

- perintah kepada Rasulullah, merupakan perintah kepada umatnya
- makna ayat 7, yaitu apabila engkau telah selesai dari kesibukanmu dan tidak tersisa dalam hatimu suatu rintangan, maka bersungguh-sungguhlah dalam ibadah dan doa.
- makna ayat 8, yaitu hanya kepada Allah saja, kuatkanlah harapanmu agar doa dan ibadahmu diterima.

Posting Komentar