Pembahasan-pembahasan tentang Zakat (bagian 3 / 3)


Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad shalallahu alaihi wassalam.

6. Zakat dan Faedahnya
- Faedah zakat sangat banyak; dari sisi agama, akhlak, masyarakat
- Tidak ada zakat perhiasan ('ushoimiy), krn perbuatan 'Aisyah yg tidak diingkari shahabat. Semua hadis yg menunjukkan zakat perhiasan, semua lemah.
- Wajib zakat barang perniagaan

7. Ahli Zakat
Delapan arah penyaluran zakat :
- Faqir, kurang dari setengah tahun
- Miskin, setengah atau lebih
orang yg tidak py uang, tp py penghasilan; tidak diberi zakat
- Amil, diangkat oleh hakim umum
- Muallafah qulub, ada khilaf dalam orang bukan pembesar
- Budak : membeli budak, membantu mukatab, dan membebaskan tawanan muslim
- Orang berhutang yg tidak mampu melunasinya
- Fii sabilillah, termasuk penuntut ilmu, misal utk membeli buku
- Ibnu sabil

8. Zakat Fithr
Zakat nafs, bukan zakat mal (no. 6)
Mengeluarkan dlm bentuk uang, boleh jika diperlukan (misalkan diperintahkan waliyul amr - abu hanifah).
1 sho' = 2040gr
Klo tidak mungkin memberikan sebelum shalat 'id (misalkan tidak tahu masuknya 'id), dikeluarkan setelah 'id.


Maraji' :
http://www.j-eman.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=213&Itemid=226
https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single4/ar_lessons_on_fasting_taraweeh_zakat.pdf

Posting Komentar