Ringkasan Tafsir as Sa'diy - Surat adh Dhuha

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad shalallahu alaihi wassalam.

Kandungan secara umum

- surat ini menunjukkan keutamaan nabi Muhammad

Ayat 1 - 3

- makna ayat 1 dan 2, yaitu Allah bersumpah dengan dhuha, dan malam apabila telah sunyi
- kaedah "Penafian semata tidak menunjukkan pujian melainkan jika terkandung penetapan kesempurnaan."
- makna ayat 3, yaitu "Allah tidak meninggalkanmu, bahkan senantiasa memeliharamu; dan tidak membencimu, bahkan senantiasa mencintaimu."
- ayat 3 berkaitan dengan keadaan nabi Muhammad pada masa lalu, dan sekarang

Ayat 4

- makna ayat : setiap keadaan beliau hingga beliau diwafatkan, adalah semakin baik dari masa ke masa.
- berkaitan dengan keadaan beliau yang akan datang, di dunia.

Ayat 5

- merupakan ungkapan yang sangat sempurna dan lengkap
- berkaitan dengan kehidupan beliau di akhirat

Ayat 6 - 8

- tentang karunia-karunia Allah secara khusus kepada beliau
- makna ayat 7, yaitu beliau tidak mengetahui apa itu kitab dan iman, kemudian Allah mengajari apa yang tidak beliau ketahui dan memberi petunjuk kepadanya terhadap amalan-amalan dan akhlak yang baik.

Ayat 9 - 11

- sebagai bentuk syukur atas kenikmatan2 sebelumnya
- makna "laa tanhar", yaitu janganlah keluar darimu perkataan terhadap mereka hardikan dan akhlak yang buruk. Akan tetapi, berilah sesuai kelapanganmu atau tolaklah dengan cara yang baik dan sopan.
- "penuntut ilmu" termasuk keumuman ayat 10
- ayat 11 mencakup nikmat agama maupun dunia; maka diperintahkan utk memuji Allah atas nikmat2 tersebut.

Posting Komentar