Biografi Ringkas Muhammad bin Abdul Wahhab


Nama dan Nasab

Imam Mujaddid Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhad bin Sulaiman bin 'Aliy at-Tamimiy

Kelahiran

Lahir di 'Uyainah 1115 H.

Kehidupan Ilmiyah


 • Beliau tumbuh di lingkungan yg penuh dengan ilmu, kemuliaan, dan agama. 
 • Ayah beliau ialah seorang ulama besar, dan kakek beliau ialah seorang ulama yang terkenal di Nejd.
 • Telah menyelesaikan hafalan al Quran sebelum mencapai usia 10 tahun.
 • Beliau dikaruniai hafalan yang kuat, sehingga menghafal banyak matan-matan dalam berbagai bidang
 • Beliau juga bersungguh-sungguh dan semangat dalam menuntut ilmu

Karya

Diantara karya beliau :

 • Kitabut Tauhid, 
 • Kasyfusy Syubuhaat, 
 • Ushul Tsalatsah, 
 • Nawaqidhul Islam, 
 • Fadhlul Islam
 • dan lain-lain

Wafat

Beliau wafat 1206 H, 91 tahun.

Posting Komentar